BẢO MẬT THÔNG TIN KHÁCH HÀNG

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN KHÁCH HÀNG.

 

I. Mục đích thu thập thông tin khách hàng.

Công ty ghi nhận thông tin khách hàng (tên/điện thoại/email/địa chỉ) với mục đích duy nhất là đảm bảo việc giao hàng đúng người đúng nơi nhận cũng như đảm bảo việc lưu tích luỹ điểm trên hệ thống được chính xác cho từng khách hàng. 

II. Phạm vi và người được phép sử dụng thông tin khách hàng

Toàn bộ thông tin khách hàng được sử dụng trong phạm vi nội bộ công ty, và người được phép tiếp cận cụ thể là Giám đốc và bộ phận chăm sóc khách hàng.

III. Thời gian lưu trữ thông tin: 

Thông tin khách hàng được lưu trữ theo thời gian hoạt động của công ty

IV. Địa chỉ lưu trữ và các khiếu nại nếu có

Thông tin khách hàng được lưu vào máy tính công ty tại Văn phòng cùng các chi nhánh. Khách hàng có bất kỳ khiếu nại hay thắc mắc gì vể bảo mật thông tin có thể liên hệ trực tiếp đến công ty theo các hình thức sau:

- Gởi email: cc@cellclean.vn

-Gọi hotline: 0868393988

-Nhắn tin zalo: Cellclean hoặc 0868393988

V. Cam kết sử dụng thông tin

Công ty cam kết việc sử dụng thông tin cá nhân khách hàng tuân thủ đúng mục đích đã nêu. Chúng tôi bảo quản nghiêm cẩn mọi thông tin của quý khách và tuyệt đối không sử dụng thông này để cung cấp, trao đổi cho bất kỳ bên thứ ba nào (trừ yêu cầu của cơ quan chức năng có thẩm quyền).

Các nhân viên có quyền tiếp cận thông tin khách hàng đều phải ký cam kết bảo mật với công ty

Quý khách có quyền yêu cầu công ty xoá mọi thông tin của mình vào bất kỳ thời điểm nào. 

 

Chinh sách đươc ban hành và áp dụng từ ngày 1/1/2020 và có hiệu lực cho đến khi có thông báo mới.